Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

LETO 2022

Všetkým našim žiakom i učiteľom prájeme krásne leto a veľa oddychu.

Ďakujeme za vašu prácu, napredovanie a úspechy.  

Stretneme sa v novom školskom roku 2022/2023.


       
TABLO 2022

Kto si chcete vytlačiť alebo uložiť na pamiatku absolventské tablo vo väčšom (kvaliitnejšom) formáte, nájdete ho TU

klikni pre zväčšenie ukážky


VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ ŽIAKOV ZUŠ 2021/2122

Úspechy našich žiakov nájdete tu:

Úspechy žiakov ZUŠ v šk. roku 2021/2022


PLATBY

Vážení rodičia, pre preplatobné prevody využívajte naše číslo účtu: 
SK10 0200 0000 0016 9897 1451


POZVÁNKA PRE NOVÝCH ŽIAKOV


KTO BOL LADISLAV MOKRÝ
Autor: Vladimír Blaho
text uvedený s dovolením Opera Slovakia


Ladislav Mokrý bol širokej kultúrnej verejnosti známy predovšetkým ako dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie, užšia hudobná verejnosť si ho uctievala ako mimoriadne schopného vedeckého, pedagogického i organizačného pracovníka, ktorý významne ovplyvnil rozvoj našej hudobnej kultúry.

Narodil sa v 
Topoľčanoch 2. júna 1932, v roku 1955 ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK, kde potom niekoľko rokov pôsobil. Následne bol redaktorom Vydavateľstva TatranŠtátneho hudobného vydavateľstva (1969-71) a zároveň (v rokoch 1961-68) pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV. 
Čítaj ďalej...SLÁVNOSTNÝ KONCERT
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého pozýva na

SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
pri príležitosti 90. výročia narodenia Ladislava Mokrého,

ktorý sa bude konať dňa 21. 6. 2022 o 16:30 hod. v Koncertnej sále ZUŠ.

KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého pozýva na 

Koncert populárnej hudby

ktorý sa bude konať dňa 7. júna 2022 o 16:30 hod. v priestoroch za budovou školy.


KONCERT SLÁĆIKOVÉHO ODDELENIA
Pokračujeme v sérii koncertov našej ZUŠ. Tentokrát pozvánka z sláčikového oddelenia.
ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva na 
Koncert sláčikového oddelenia, 
ktorý sa bude konať v Galérii mesta Topoľčany, 27. mája 2022 o 16:30h. 
Tešíme sa na vás!

POZOR ZMENA! Koncert sa bude konať v Koncertnej sále pod Radnicou!KONCERT DYCHOVÉHO ODDELENIA
ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva na 
Koncert dychového oddelenia, 
ktorý sa bude konať v Galérii mesta Topoľčany, 31. mája 2022 o 16:30h. 
Tešíme sa na stretnutie!programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.