Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

JARNÝ KLAVÍRNY KONCERT

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva na 
Jarný klavírny koncert, 
ktorý sa uskutoční v utorok, 17. mája 2022 o 16:30h v koncertnej sále ZUŠ.


MLADÍ GITARISTI

V dňoch 10.5 až 12.5 mája 2022 sa Dolnom Kubíne konal hudobný Festival Ivana Ballu. V rámci festivalu sa konala medzinárodná gitarová súťaž Mladí gitaristi, na ktorej naša žiačka Magdaléna Bezáková z triedy p. uč. Malikovej získala v tretej kategórii vynikajúce 2.miesto.
Srdečne blahoželáme!


DEŇ TANCA

Dňa 10. mája 2022 sa v Žiari nad Hronom konala celoslovenská súťažná prehliadka Deň tanca, na ktorej naše žiačky 1. roč. 2. stupňa - Tasia Liana Martošová, Sofia Lehocká a Adela Vančová získali 2. miesto s choreografiou A. Muchovej - Dancing Queen.
K úspechu gratulujeme!
Fotogalériu zo súťaže si môžete pozrieť tu:
https://photos.app.goo.gl/GfDGAnHP7Jfvm5Gi7 (zdroj Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch)DRUMS 22

ZUŠ L. Mokrého pozýva na jedinečnú bubnovú show Drums 22.
Viac ako 30 súčasne hrajúcich bubeníkov - žiakov, aktívnych hráčov, poloprofesionálov i profesionálov rozozvučí 
topoľčianske námestie M. R. Štefánika 18. mája 2022 o 16:00.

Akcia sa koná pod taktovkou nášho pedagóga Štefana "Pištu" Iča v spolupráci s Libertas drum show a Petra Schlossera z kapely Tublatanka.

Všetci priaznivci decibelov, rytmu a dobrej hudby sú vítaní.


ZUŠ PRIJÍMA NOVÝCH ŽIAKOV

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva všetkých záujemcov o štúdium na ZUŠ na 

- - ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV, - - 

ktorý sa bude konať 9. a 10. júna 2022 v čase od 10:00 do 16:00 h 


Prosíme, aby ste si pred príchodom na pohovor vyplnili  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU!


Dieťa je možné prihlásiť do nasledujúcich odborov:

 • hudobný 
 • tanečný 
 • výtvarný 
 • literárno-dramatický

hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do nasledovných umeleckých zameraní: 

 • hra na klavíri, na keyboarde
 • hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, violončele, kontrabase
 • hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, hoboji, klarinete, trúbke, saxofóne
 • hra na klasickej gitare, elektrickej gitare, basovej gitare, cimbale  
 • hra na akordeóne
 • hra na bicie nástroje
 • spev, zborový spev
 • hudba a počítač (predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)
V rámci výtvarného odboru je možné prihlásiť do nasledovných umeleckých zameraní:
výtvarná tvorba
 • výtvarná tvorba
 • multimediálna tvorba: fotografia, video, animácia 


KONCERT KU DŇU MATIEK

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva všetky mamy, staré mamy, ale aj ostatných, ktorí máte radi hudbu na
KONCERT KU DŇU MATIEK,
ktorý sa uskutoční 5. mája 2022 v koncertnej sále ZUŠ.VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany. 

Písomnú žiadosť do výberového konania a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať do 19. mája 2022 na adresu: Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, alebo doručiť osobne do 12:00 hod. uvedeného dňa prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu. 

Predpokladaný termín nástupu je 1. júl 2022.  

Podmienky pre uchádzačov nájdete na webe mesta Topoľčany.

MTLM v hre na klavíri 2022

Opäť, po 3 rokoch, dňa 27. 4. 2022 sa v ZUŠ L. Mokrého organizovala súťaž 
Mladé talenty Ladislava Mokrého.
 
40 žiakov v sólovej hre a 7 párov v komornej hre na klavíri z umeleckých škôl západoslovenského kraja si s nadšením zasúťažili. Takéto podujatie už chýbalo nielen žiakom, ale aj ich učiteľom.
Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť tu.

Pozn.: Z dôvodu ochrany 
osobných údajov nemôžu byť zverejnené výsledky  súťaže. Výsledková listina bude zverejnená iba v priestoroch školy.Úspešní tanečníci 

Vo štvrtok, 28. 4. 2022 sa žiačky tanečného odboru zúčastnili na krajskom kole súťaže 
Tanečný kolotoč.
Žiačky 1. roč. II.st. - Tasia Liana Martošová, Sofia Lehocká, Adela Vančová súťažili s dvoma choreografiami v kategóriách scénické a show a open choreografie mládež. S obidvomi získali 1. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola.
Žiačky 3. roč. I. č. 1.st. získali 1. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola v kategórii open deti II.
Sólistka Nikola Kišacová získala s vlastnou choreografiou 3. miesto v kategórii scénické a show choreografie mládež.V sobotu, 30. 4. 2022 sa žiačky tanečného odboru zúčastnili kvalifikačnej tanečnej súťaže V4 dance cup - Showtime Dance tour 2022.
Žiačky 1. roč. II. st. - Tasia Liana Martošová, Sofia Lehocká, Adela Vančová súťažili s troma choreografiami v 3 rôznych kategóriách a v každej získali zlaté umiestnenie.
Nikola Kišacová, žiačka 4.roč. II. časti 1.st. získala vo svojej kategórii tiež zlaté umiestnenie.
 K úspechom blahoželáme!


INTERNÁ SMERNICA - NOVÉ ŠKOLNÉ (09.02.2022) 

Smernicu o finančnom príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za  štúdium v ZUŠ L. Mokrého
si môžete stiahnuť tu:
Interná_smernica - nové školné

Nové školné bolo upravené na základne nového VZN mesta Topoľčany.
Jeho znenie si môžete prečítať tu: VZN18-2021.pdf

PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
 1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
 2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.