Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
       
MTLM - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram k súťaži Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri 2023

si môžete stiahnuť tu: MTLM_harmonogram.pdf

Časový harmonogram k rozohrávkam: MTLM_rozohravka.pdfFOTOGALÉRIE Z POSLEDNÝCH PODUJATÍ

Pozrite si fotografie z posledných podujatí ZUŠ: 

Tanečný kolotoč (Ludanice)

Fašiangový koncert

Novoročný koncert

Vianočný koncert

Jesenný karneval

Koncert pre seniorov


NOVOROČNÝ KONCERT

Srdečne vás pozývame na NOVOROČNÝ KONCERT

ktorý sa bude konať dňa 31. januára 2023 o 16:30h v koncertnej sále ZUŠ.V I A N O Č N Ý   K O N C E R T 

Srdečne vás pozývame 

na VIANOČNÝ KONCERT 

(spomienka na Vianoce),

ktorý sa bude konať 17. januára 2023 o 16:30h v Evanjelickom kostole v Topoľčanoch


väčší náhľad


PF 2023

Šťastný nový rok 2023!

väčší náhľad


VIANOCE

Prajeme vám požehnané a pokojné vianočné sviatky!


KONCERT SENIOROV

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva na

KONCERT SENIOROV

ktorý sa bude konať v koncertnej sále ZUŠ, dňa 25. októbra 2022 o 16:30h. 
Tešíme sa na stretnutie!MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO 2023


Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v  Topoľčanoch
 Rodičovské združenie Áno umeniu

 vyhlasujú 

14. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri 

„Mladé talenty Ladislava Mokrého“ 

Termín: 29. marec 2023 

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch


PLATBY

Vážení rodičia, pre preplatobné prevody využívajte naše číslo účtu: 
SK10 0200 0000 0016 9897 1451


POHOYBOVÝ WORKSHOP

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva ma Pohybový workshop pre žiakov LDO, ktorý sa bude konať dňa 3. 10. 2022 od 14.30 - 16.30 h v triede literárno-dramatického odboru na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch.
 


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

V prípade, že žiak chýba viac ako 5 dní, je potrebné aby prieniesol písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti .

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. (Zdroj: MŠSR)

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: tlačivo - bezpriznakovost.pdf


KTO BOL LADISLAV MOKRÝ
Autor: Vladimír Blaho
text uvedený s dovolením Opera Slovakia

Ladislav Mokrý bol širokej kultúrnej verejnosti známy predovšetkým ako dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie, užšia hudobná verejnosť si ho uctievala ako mimoriadne schopného vedeckého, pedagogického i organizačného pracovníka, ktorý významne ovplyvnil rozvoj našej hudobnej kultúry.

Narodil sa v 
Topoľčanoch 2. júna 1932, v roku 1955 ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK, kde potom niekoľko rokov pôsobil. Následne bol redaktorom Vydavateľstva TatranŠtátneho hudobného vydavateľstva (1969-71) a zároveň (v rokoch 1961-68) pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV. 
Čítaj ďalej...


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.