Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
       
ZUŠ PRIJÍMA NOVÝCH ŽIAKOV

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva všetkých záujemcov o štúdium na ZUŠ na 

- - ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV, - - 

ktorý sa bude konať 8. a 9. júna 2023 v čase od 10:00 do 16:00 h 


Prosíme, aby ste si pred príchodom na pohovor vyplnili  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU!


Dieťa je možné prihlásiť do nasledujúcich odborov:

 • hudobný 
 • tanečný 
 • výtvarný 
 • literárno-dramatický

hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do nasledovných umeleckých zameraní: 

 • hra na klavíri, na keyboarde
 • hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, violončele, kontrabase
 • hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, hoboji, klarinete, trúbke, saxofóne
 • hra na klasickej gitare, elektrickej gitare, basovej gitare, cimbale  
 • hra na akordeóne
 • hra na bicích nástrojoch
 • spev
 • hudba a počítač (predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)
V rámci výtvarného odboru je možné prihlásiť do nasledovných umeleckých zameraní:
výtvarná tvorba
 • výtvarná tvorba
 • multimediálna tvorba: fotografia, video, animácia 2 PERCENTÁ

Milí rodičia, priatelia umenia,

zdvorilo vás chceme požiadať o darovanie 2% vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 v prospech Rodičovského združenia Áno umeniu, ktoré v spolupráci so Základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého sa snaží pomáhať deťom rozvíjať svoj talent. 

Vami poukázané finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu pre žiakov všetkých odborovnákup hudobných nástrojov, doprava do divadla, výstavy, koncerty, workshopy, súťaže......

Informácie o postupe, ako aj tlačivá nájdete na stolíku na prízemí pri vstupe do budovy školy.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať tel. č. 0948 682 801.

Tlačivo si zároveň môžete stiahnuť tu: 2perc_vyhlásenie.pdfMTLM 2023 - VÝSLEDNÁ LISTINA

Výslednú listinu zo súťaže si môžete pozrieť tu:  výsledna listina

Všetkým účastníkom BLAHOŽELÁME a tešíme sa na budúce stretnutie!


FOTOGALÉRIE Z POSLEDNÝCH PODUJATÍ

Pozrite si fotografie z posledných podujatí ZUŠ: 

Tanečný kolotoč (Ludanice)

Fašiangový koncert

Novoročný koncert

Vianočný koncert

Jesenný karneval

Koncert pre seniorov


NOVOROČNÝ KONCERT

Srdečne vás pozývame na NOVOROČNÝ KONCERT

ktorý sa bude konať dňa 31. januára 2023 o 16:30h v koncertnej sále ZUŠ.V I A N O Č N Ý   K O N C E R T 

Srdečne vás pozývame 

na VIANOČNÝ KONCERT 

(spomienka na Vianoce),

ktorý sa bude konať 17. januára 2023 o 16:30h v Evanjelickom kostole v Topoľčanoch


väčší náhľad


PF 2023

Šťastný nový rok 2023!

väčší náhľad


VIANOCE

Prajeme vám požehnané a pokojné vianočné sviatky!


KONCERT SENIOROV

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva na

KONCERT SENIOROV

ktorý sa bude konať v koncertnej sále ZUŠ, dňa 25. októbra 2022 o 16:30h. 
Tešíme sa na stretnutie!MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO 2023


Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v  Topoľčanoch
 Rodičovské združenie Áno umeniu

 vyhlasujú 

14. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri 

„Mladé talenty Ladislava Mokrého“ 

Termín: 29. marec 2023 

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch


PLATBY

Vážení rodičia, pre preplatobné prevody využívajte naše číslo účtu: 
SK10 0200 0000 0016 9897 1451


POHOYBOVÝ WORKSHOP

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva ma Pohybový workshop pre žiakov LDO, ktorý sa bude konať dňa 3. 10. 2022 od 14.30 - 16.30 h v triede literárno-dramatického odboru na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch.
 


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

V prípade, že žiak chýba viac ako 5 dní, je potrebné aby prieniesol písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti .

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. (Zdroj: MŠSR)

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: tlačivo - bezpriznakovost.pdf


KTO BOL LADISLAV MOKRÝ
Autor: Vladimír Blaho
text uvedený s dovolením Opera Slovakia

Ladislav Mokrý bol širokej kultúrnej verejnosti známy predovšetkým ako dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie, užšia hudobná verejnosť si ho uctievala ako mimoriadne schopného vedeckého, pedagogického i organizačného pracovníka, ktorý významne ovplyvnil rozvoj našej hudobnej kultúry.

Narodil sa v 
Topoľčanoch 2. júna 1932, v roku 1955 ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK, kde potom niekoľko rokov pôsobil. Následne bol redaktorom Vydavateľstva TatranŠtátneho hudobného vydavateľstva (1969-71) a zároveň (v rokoch 1961-68) pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV. 
Čítaj ďalej...Mokry


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.