Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO 

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v  Topoľčanoch a Rodičovské združenie Áno umeniu

 vyhlasujú 

13. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri 

„Mladé talenty Ladislava Mokrého“ 

Termín: 27. apríla 2022 

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

Propozície k súťaži si môžete stiahnuť tu:   2022_zus_mokreho_klavir_propozicie.pdfPONUKA ZAMESTNANIA - UČITEĽKA  TANEĆNÉHO  ODBORU 

Základná umelecká škola Ladislava  Mokrého v Topoľčanoch  prijme od 10. 4. 2022  do pracovného pomeru na skrátený pracovný úväzok, na 18 hodín  učiteľa - učiteľku tanečného  odboru  na zastupovanie materskej dovolenky  na 3 roky.

Požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie, bakalárske alebo magisterské vzdelanie  v danom odbore.

Potrebná dokumentácia: životopis a doklad o ukončenom vzdelaní.

Svoje ponuky môžete zasielať na mailovú adresu:
 h.ferancova@zus-mokreho.sk   

 


AKTUÁLNE INFORMÁCIE (10.1.2022)

  • Na základe rozhodnutia MŠ  SR s účinnosťou od 10.01.2022 ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch ZUŠ (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor), (platí aj pre hudobnú náuku aj hudobné súbory). Vyučovanie sa bude riadiť novým školským semaforom. 

  • Podmienkou nástupu žiaka na vyučovanie je predloženie potvrdenia o bezpríznakovosti (tlačivo si môžete stiahnuť tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).
  • Naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy. 
  • Naďalej platí povolenie vstupu do budovy školy len zamestnancom a žiakom školy.  Ďakujeme, že toto obmedzenie rešpektujete. 
  • V NOVOM ROKU 2022 vám prajeme veľa zdravia a tešíme sa na stretnutie!
 

Vianočný koncert

Srdečne vás pozývame na Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy L. Mokrého, ktorého premiéra sa uskutoční už túto stredu 22.12.2021 o 16:30h na kanáli YOU TUBE.
Odkaz na koncert: https://youtu.be/aw3Jxeuqgb8


OZNAM (25.11.2021)

Oznamujeme všetkým rodičom a zákonným zástupcom, že od 29.11.2021 prechádza ZUŠ L. Mokrého na dištančné vzdelávanie vo všetkých odboroch.

Čas vyučovacích hodín po dohode s triednym učiteľom.INTERNÁ SMENICA + DODATKY

Aktuálnu internú smernicu ZUŠ L. Mokrého, týkajúci sa finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ L. Mokrého si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: 
2021.01.interná smernica o poplatkoch v ZUŠ.pdf.


PLATBA ZA ŠTÚDIUM

Na základe žiadosti rodičov opakovane zverejňujeme informácie týkajúce sa platieb za štúdium.
  1. Platby je potrebné zasielať na číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
  2. Zároveň je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol dieťaťa a v poznámke uviesť meno dieťaťa.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.